กิจกรรมล่องเรือเขื่อนขุนด่าน ชมน้ำตกกลางป่าเขาใหญ่

บนเขื่อนขุนด่านปราการชล ทีเรือบริการล่องบนอ่างเก็บน้ำ เข้าไปยังกลางป่าเขาใหญ่ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ ถ้าเดินเท้าเข้าไปจะใช้เวลาหลายวัน! ชมความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มีน้ำตก 3 แห่ง กลางขุนเขาป่าเขาใหญ่ คือ น้ำตกงามงอน น้ำตกเขาช่องชม และน้ำตกคลองคราม ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายทางน้ำ ควรใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกในการเดินเขาและน้ำตกครับ