ยอดเขาเขียว อ.ปากพลี จ.นครนายก จุดสูงสุดของภาคกลาง

เขาเขียว ความสูง 1,290 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อยู่ในเขต อ.ปากพลี จ.นครนายก เป็นที่ตั้งของสถานีเรดาห์ป้องกันประเทศ ของกองทัพอากาศ และสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ จ.นครนายก นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขาใหญ่ จึงควรขึ้นไปสัมผัสความงามของจุดชมวิว ผาตรอมใจ และ ผาเดียวดาย บริเวณยอดเขาเขียวแห่งนี้ อีกทั้งยังได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วย (อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดทั้งปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดบางครั้งอาจลดลงถึง 5 องศาเซลเซียส (จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งว่า บางปีลดลงต่ำเหลือ 2 องศาเซลเซียส เท่านั้น))

หมายเหตุ : เขาร่ม  สูง 1351 เมตร รทก. สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคกลาง ตั้งอยู่ในเขต อ.ปากพลี จ.นครนายก