จุดชมนกเหยี่ยวดำ ณ ทุ่งใหญ่ อ.ปากพลี จ.นครนายก

#แหล่งดูนกเหยี่ยว #ทุ่งใหญ่ปากพลี จ.นครนายก
ในช่วงปลายฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว จะมี #เหยี่ยวหูดำอพยพ มาจากรัสเซีย จีน มองโกเลีย เกาหลี และญี่ปุ่น ประมาณช่วง พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี ยังมีเหยี่ยวดำซึ่งเป็นนกประจำถิ่น (common resident) นกอินทรีหัวไหล่ขาว นกอีนทรีทุ่งหญ้าสเ๊ป นกอีกทรีปีกลายเหยี่ยวเคสเตรล เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเซียตะวันออก และอีกหลายชนิด

หากมีเวลา ได้ไปดูนกเหยี่ยวที่ทุ่งใหญ่ จะมีความสุขไม่น้อย สำหรับคนชอบดูนก

นกเหยี่ยวมีเป็นจำนวนมาก หลายพันถึงหลายหมื่นตัว ช่วงเวลาชมนกเหยี่ยวที่ดี คือ 15.00-ก่อนอาทิตย์ตก