วัดเขาชะโงก (ในโรงเรียน จปร.)

วัดเขาชะโงก ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก วัดเขาชะโงก มีชื่ออีกชื่อว่า วัดพระฉาย ตั้งอยู่บริเวณเขาชะโงก ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการประจำทุกปี

การเดินทาง : เข้าประตู 1 แลกบัตร เดินทางตามเส้นทางหลักของ จปร. เลี้ยวซ้าย วัดเขาชะโงก อยู่ด้านทิศตะวันตก ของ จปร. สังเกต ทางเข้าวัดจะต้องมีธงธรรมจักร เลี้ยวเข้าไปถึงวัด และหากต้องการไปสักการะพระพุทธบาทบนยอดเขา ก็สามารถขับรถยนต์ขึ้นต่อไปยังยอดเขาได้ หรือจะใช้เส้นทางเดินเท้าก็ได้ แต่ต้องออกแรงกันหน่อย

หมายเหตุ : การขับรถยนต์ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขา ควรใช้รถยนต์ที่มีสภาพดี และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพราะเส้นทางขึ้นเขาลาดชันมาก (แต่ทางคอนกรีตอย่างดี) และขาลง ควรใช้เกียร์ต่ำ และความเร็วต่ำ เพราะความปลอดภัย