Skip to:

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากตัวเมืองนครนายก เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใช้เส้นทางผ่านทางตำบลศรีนาวา จ.นครนายก ระยะทางถึงด่านเก็บเงินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง 26 กิโลเมตร เส้นทางนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ถึงแม้ถนนจะไม่ใหญ่แต่รถไม่ติด เดินทางขับรถชมบรรยากาศ 

เขาใหญ่ นครนายก
นครนายก มีอำเภอหนึ่ง ในอดีต ชื่อว่า อำเภอเขาใหญ่ ซึ่งก็คือ อำเภอปากพลี จ.นครนายก ในปัจจุบัน ยอดเขาร่ม จุดสูงที่สุดของเขาใหญ่อยู่ในเขตนครนายก หลายครั้งเราพูดถึงเขาใหญ่ บางท่านคิดถึง อำเภอปากช่อง แต่ทราบไหมครับว่า
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครอบคลุม 4 จังหวัด 11 อำเภอ รวมพื้นที่กว่า 1.3ล้านไร่ อยู่ใน
1. ปราจีนบุรี ประมาณ 48%
2. นครนายก ประมาณ 34%
3. นครราชสีมา ประมาณ 12.5%
4. สระบุรี ประมาณ 5.5%
 
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลายจุดอยู่ในนครนายก เช่น ผาตรอมใจยอดเขาเขียว สูง 1,278 ม. รทก. (ที่ตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกเหวนรก เขตป่าตลอดแนวของเขื่อนขุนด่านปราการชล น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา น้ำตกคลองมะเดื่อ
 
นครนายก มีแนวเขตติดต่ออุทยานชาติเขาใหญ่ กว่า 130กิโลเมตร (ข้อมูลจาก google map)
จังหวัด: 
เที่ยวป่าเขาใหญ่ ผืนป่าที่สมบูรณ์ระดับมรดกโลก

ที่ดินถูก www.teedintook.com