Skip to:

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก (เดิมชื่อ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก) เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีการสำรวจจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 และก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.2540พื้นที่หน่วยงานอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยพื้นป่าเขาฝาละมี เขาแท่น เขาพระ และเขาทุเรียน มีเนื้อที่ 4,773 ไร่ โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายกได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จำนวน 2,824 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ใช้สำหรับการศึกษา   ด้านป่าไม้ สัตว์ป่า นิเวศวิทยา ธรรมชาติวิทยา แก่เยาวชน นักเรียน  นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

cr : http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/animConserveDepView.aspx?depId=43

ส่วนการเดินทางนั้นสามารถใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ถึงแยกถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวซ้าย เดินทางไปตามถนนเลี่ยงเมือง ถึงแยกหนองแสนตอ( จปร.ประตู 2) เลี้ยวซ้าย วิ่งตามถนนเส้นนี้ถึงวัดเขาน้อย เลี้ยวขวาเข้าถนนเขาน้อย-เขาทุเรียน ตรงทางทางถึงประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปทางอ่างเก็บน้ำคลองโบด จะพบศูนย์ฯ อยู่ทางขวา 

ภายในพื้นที่ศูนย์ มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้นำเดินได้

จังหวัด: 

ที่ดินถูก www.teedintook.com