Skip to:

อ่างเก็บน้ำคลองโบด นครนายก

อ่างเก็บน้ำคลองโบด อยู่ใกล้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก เชิงเขาฝาละมี (เทือกเขาเดียวกับเขาพระ) วิวทิวทัศน์สวยงาม มีน้ำทั้งปี จากถนนอ่างเก็บน้ำมองเห็นเทือกเขาใหญ่ชัดเจนสวยงาม อยู่ใกล้กรุงเทพ ห่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เพียง 85 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยปรือที่สวยงามเพียง 8 กิโลเมตร

จังหวัด: 

ที่ดินถูก www.teedintook.com